Architect voor scholen en onderwijs

Een schoolgebouw is een levend geheel. Er wordt geleerd, gespeeld, ontspannen én gewerkt. Ieder individu, docent, leerling of andere gebruiker, heeft daarbij eigen behoeftes. Als architect voor scholen en ander onderwijs weten wij hoe belangrijk het is om al deze wensen en behoeftes samen te laten komen. Voor ons is de architect voor scholen een verbinder. Iemand die alle betrokkenen samenbrengt en goed luistert naar ieders inbreng. Want als iedereen gehoord wordt, creëren we de omgeving waar prettig geleerd, gewerkt en geleefd wordt.

Neem contact op Afsprakenplanner

Schoolgebouwen volgens Van den Berg Architecten

Uiteraard is geen schoolgebouw hetzelfde. Uw visie, de beschikbare ruimte en de aanwezige faciliteiten bepalen hoe een schoolontwerp eruit zal zien. Als architect voor scholen houden we echter wel enkele basisprincipes erop na. Vanuit onze ervaring weten we namelijk hoe belangrijk sociale contacten in scholen zijn. Zien en gezien worden. Bij het ontwerpen van schoolgebouwen zoeken we daarom altijd naar verbinding. Tussen ruimtes én tussen mensen. Door bijvoorbeeld vides te gebruiken, verbinden we verdiepingen met elkaar. Glazen doorkijkjes op de juiste plekken zorgen voor openheid en lange zichtlijnen. Die bieden niet alleen verbinding, maar zorgen tegelijk voor een veilig gevoel in de school. Daarnaast richten we ruimtes zo in, dat deze multifunctioneel inzetbaar zijn. Ook tussenruimtes benutten we optimaal door slimme elementen toe te voegen, zoals een trap-tribune, of podium. Zo ‘activeren’ we de hal en nodigen we uit tot sociale interactie.

Interactief ontwerpproces

Of het nu gaat om basisscholen, middelbare scholen of een andere vorm van onderwijs: iedere school heeft een eigen visie op goed onderwijs. Ook iedere leerling heeft andere wensen. Waar de ene behoefte heeft aan reuring, zal een ander juist verlangen naar een rustig plekje. Een goed ontwerp draagt bij aan het comfort van leerlingen en docenten en het gemak waarmee ze zich door het schoolgebouw bewegen. Daarom ontwerpen wij altijd samen met onze opdrachtgevers. Uiteraard kunt u rekenen op de professionele kennis van van onze architectuur van het ontwerpen van onderwijs gebouwen. Maar uw kennis van de organisatie en manier van lesgeven is minstens zo belangrijk. Welke faciliteiten biedt u leerlingen en docenten? Hoe groot zijn uw klassen en de gezamenlijke ruimtes? Voorziet u veranderingen in de toekomst? Deze vragen komen allemaal aan bod tijdens ons interactieve ontwerpproces. In workshops bespreken we essentiële, soms lastige keuzes met relevante stakeholders, zoals gebruikers en bestuurders. De gevolgen van die keuzes werken we voor u uit in scenario’s. Dat doen we direct tijdens de workshop, of achteraf. Kort gezegd maken we de verschillende ontwerprichtingen visueel. Zo heeft u steeds een helder beeld van de gevolgen van uw keuzes voor het eindresultaat, de planning én de begroting. Op basis van onderbouwde keuzes, werken we zo samen naar een definitief ontwerp.

Onze kijk op flexibiliteit

Hoe onderbouwd de keuzes in ons interactief ontwerpproces ook zijn, de toekomst is nooit zeker. De instroom van leerlingen verandert en lesmethodes ook. Dan is het fijn dat een lokaal of werkruimte eenvoudig aan te passen is. Vanuit onze ervaring als architect voor scholen houden wij hier rekening mee in al onze ontwerpen. Dat doen we door ruimtes flexibel en multifunctioneel te ontwerpen, zodat u kleine wijzigingen eenvoudig opvangt zonder ingrijpende verbouwing. Daarbovenop gebruiken we kolommenstructuren, die het verplaatsen van wanden eenvoudig maken. Ook nemen we toekomstige mogelijkheden voor uitbreiding mee in onze gedachten. Of juist de mogelijkheden om af te schalen en een deel van uw gebouw anders in te zetten. Die flexibiliteit streven we niet zomaar na. We doen dit vanuit de wens om duurzame schoolgebouwen te ontwerpen. Duurzaam qua energie- en materiaalgebruik, maar ook in functionele zin. Hoe flexibeler uw school is ontworpen, hoe langer deze bruikbaar blijft wanneer het aantal leerlingen schommelt, of lesmethodes veranderen. Het doel is een gebouw waar gebruikers zich thuisvoelen. Nu, over twintig jaar, en vér daarna.

Onze visie op ontwerpen: ruimte, respect, relatie en realisme 

Van den Berg Architecten werkt vanuit vier R’s: Ruimte, Relatie, Respect en Realisme. Deze vier begrippen vormen het fundament onder alles wat wij doen. Wij vertellen u graag in het kort wat onze visie in de praktijk inhoudt.

1

Ruimte

Wij creëren flexibele ruimtes om in te leren, werken en leven en bieden ook ruimte voor elkaar. Ruimte voor waardevolle samenwerkingen met partners en opdrachtgevers in het onderwijs. Want door samen de dialoog aan te gaan, komen we tot een resultaat waar iedereen blij van wordt. Tijdens ons interactieve ontwerpproces krijgen betrokkenen volop de ruimte om bij te dragen. We ontwerpen altijd met oog op de toekomst én met oog voor de gebruiker, voor wie iedere ruimte als een thuis moet voelen.

2

Relatie

Wij onderhouden warme banden met onze opdrachtgevers en partners. Want met ieders specialisme aan tafel, bereiken we meer dan alleen. Wij stellen ons op als adviseur en regisseur, die de verbindende factor is tussen alle verschillende belangen en ideeën. Vertrouwen is de basis van een goede relatie. Openheid en eerlijkheid zijn daarbij essentieel. Daarom werken we met open calculaties en zijn onze 3D-modellen van het ontwerp altijd beschikbaar voor onze partners in BIM Revit.

3

Respect

Respect voor elkaar vinden wij vanzelfsprekend. Daarnaast hebben wij respect voor natuur en milieu. Door duurzaam te ontwerpen, zorgen wij goed voor onze aarde. We houden rekening met energie, materiaalgebruik én kiezen flexibele indelingen die de praktische levensduur van uw gebouw verlengen. Wij respecteren ook de directe omgeving van uw gebouw. Qua natuur en milieu, én qua omwonenden. Door al vroeg in het proces rekening te houden met de omgeving, zorgen we voor een solide basis voor uw project. Onze verbindende manier van samenwerken zorgt voor breed gedragen plannen.

4

Realisme

Wij bouwen geen luchtkastelen, maar creëren realistische ontwerpen. Uw budget en planning zijn voor ons de leidraad bij het uitwerken van verschillende scenario’s. Hierdoor kunt u onderbouwd kiezen voor plannen die het best aansluiten bij uw wensen. Natuurlijk willen wij mooie gebouwen neerzetten. Maar uiteindelijk bouwen wij niet voor mooie foto’s. Onze gebouwen zijn daarom vooral efficiënt en praktisch in gebruik. Zodat gebruikers zich thuis voelen in de ruimtes die wij creëerden.

  • 1. Ruimte
  • 2. Relatie
  • 3. Respect
  • 4. Realisme

Wat kunnen we voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op