IKC Onze Wereld

De tweelaagse massa is zo opgezet dat alle groepsruimten zich aan de noordzijde bevinden. Daarmee is een goede bouwkundige basis ontstaan voor een prettig binnenklimaat. 

Aan de oostzijde van de locatie bevinden zich de grootste bronnen van overlast. Om die reden is aan die zijde in het ontwerp een geluidbuffer opgebouwd met bergruimten, technische ruimten en het vluchttrappenhuis. Een veilige, overzichtelijke entree met parkeergelegenheid (kiss&ride zone) is, alleen goed mogelijk aan de westzijde. Het gebouw opent zich daarom aan de west- en zuidzijde, gericht op de entree en mooi op de zongelegen pleinen. De aula en speelzaal liggen in elkaars verlengde en zijn gescheiden door een transparant (industrieel) gordijn. Vergroting tot één ruimte is daarmee eenvoudig mogelijk. Aan de aula en speelzaal zijn op de begane grond de onder- en middenbouw gelegen. Op de eerste verdieping bevinden zich de zes lokalen voor de bovenbouw en een extra ruimte voor groepswerk en zelfstudie. Een vide tussen de begane grond en eerste verdieping verbindt de groepen met elkaar.

De oorspronkelijk rechthoekige vorm van de school is verdraaid en geknikt om los te komen van de orthogonale context en vorm & richting te geven aan de buitenruimten. Bij de entree is nu ruimte voor een buitentrap/ tribune. Daarmee ontstaat enerzijds een alternatieve routing voor de bovenbouw naar de eerste verdieping en anderzijds een aantrekkelijke, goed op de zongelegen, buitenplek voor de bovenbouw leerlingen. Het dak boven de aula en speelzaal is afgeschuind (en afgedekt met vegetatie) om aan te sluiten bij de meer besloten schaal van de buitenspeelruimte voor de onderbouw. In het dak zijn te openen daklichten geplaatst. Hiermee dringt daglicht diep het gebouw binnen en kan er eenvoudig (op warme dagen) gebruik gemaakt worden van spuiventilatie. In verband met de geluidsdruk van de doorgaande weg en de naastliggende wasstraat is gekozen voor een gebalanceerd ventilatiesysteem. Voor de onderbouwleerlingen, die veel op de grond kruipen en spelen, is de volledige begane grond voorzien van vloerverwarming.

 • Opdrachtgever

  IKC Onze Wereld

 • Bouwjaar

  2015

 • Bouwsom

  € 2.400.000

 • Locatie

  Rotterdam

 • Programma

  2000 m2

 • Ontwerp: Winfried van Zeeland, Jaap van Es

Download pdf

.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op