Van bakkerij naar multifunctioneel centrum

Perspectiva 21.3 is een initiatief van Andriy en Arenda Vasylenko. Deze stichting in Oekraïne biedt perspectief aan mensen met een beperking. Al voordat de oorlog uitbrak waren er plannen om een bestaande bakkerij aan te passen naar een multifunctioneel centrum voor jongvolwassenen met een verstandelijke handicap. Van den Berg Architecten heeft hier een ontwerp voor gemaakt.

Op 21 maart jl. was het Wereld Down Syndroom Dag. In een interview met het RD verteld Arenda Vasylenko over het ontstaan en het werk van Perspectiva 21.3.

Ook de stichting ‘Kom over en help’ besteedde op 21 maart aandacht aan de werkzaamheden van Perspectiva 21.3 middels een brief.
Dmytro Indylo, voorzitter van de stichting, verteld hierin: “De oorlog heeft een verwoestend effect gehad op de omstandigheden voor mensen met een handicap. Daarom is een speciale plek die we voor ogen hebben – waar mensen met een verstandelijke handicap zinvolle activiteiten en mogelijkheden tot begeleid wonen hebben – hard nodig! Momenteel hebben we een beperkte faciliteit die slechts 1 groep van 9 studenten toelaat, maar de nood is veel groter. Daarom hebben we een groter gebouw gekocht, waar we na een verbouwing in het najaar van 2023 een tweede groep kunnen starten. Voor deze groep hebben we al deelnemers op een wachtlijst staan, die erg onder de oorlog hebben geleden.” De stichting is dankbaar voor alle betrokkenheid om hun doelen te kunnen bereiken, op welke manier dan ook: door gebeden, giften en andere steun.

Vanwege de oorlog zal er vanuit de overheid de eerstkomende jaren geen budget beschikbaar zijn, hierdoor de stichting volledig afhankelijk van giften. Tegelijkertijd wordt de vraag naar begeleid wonen en dagbesteding juist alleen maar groter.

Ons bureau heeft respect voor het werk van stichting Perspectiva 21.3 en ziet de noodzaak om deze plek daadwerkelijk gerealiseerd te zien worden.
Ideeën om dit plan tot uitvoering te kunnen brengen zijn dan ook meer dan welkom! Je kunt hierover contact opnemen met Dick van de Merwe.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op