Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) aanvragen

Van 1-02 t/m 31-03 kunt u de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) aanvragen voor uw Rijksmonument.

De instandhoudingssubsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beoordeelt de subsidieaanvragen, wijst ze toe en verdeelt het beschikbare budget.

Van den Berg Architecten B.V. helpt u graag bij het opstellen van het instandhoudingsplan en met de subsidie-aanvraag. Gebouwen die hiervoor in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld een kerk, buitenplaats of industrieel monument. Daarnaast is er een woonhuissubsidie beschikbaar.

Dit betekent voor u:
– Lagere kosten
– Regie op de planning-, kosten en kwaliteit van het onderhoud

Architect Marnix van Esch is expert op het gebied van monumenten en kan u hier uitstekend mee van dienst zijn. Neem contact met ons op via 088 600 67 40 of plan meteen een afspraak.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op