Architect voor de zorg

Of het nu gaat om ziekenhuizen, zorgcentra of behandel- en revalidatiecentra, aan elk zorggebouw worden hoge eisen gesteld. Zorgvastgoed moet o.a. functioneel zijn, toegankelijk en voldoen aan wetten en regels. Functionaliteit en efficiëntie kunnen zelfs van levensbelang zijn in de zorg. Door uw architect vroegtijdig in het traject te betrekken, zorgt u voor een efficiënt ontwerp van uw zorggebouw. Van den Berg Architecten is ervaren in het ontwerp van zorgvastgoed. In een interactief ontwerpproces komen we samen met u tot het beste resultaat voor alle eindgebruikers. Wij geloven in samenwerking. U ook? Neem contact met ons op voor een verkennend gesprek. Direct een afspraak plannen kan uiteraard ook.

Neem contact op Afsprakenplanner

 

Eisen aan zorggebouwen

In ziekenhuizen worden levens gered. In zorg- en wooncentra brengen mensen een groot deel van hun leven door. In revalidatiecentra worden levens opnieuw opgestart. Zorg is leven. De importantie van de architect in de zorg mag dan ook niet worden onderschat. Voor zowel bestaande als nieuwe zorggebouwen zijn doordachte oplossingen van levensbelang. Hoe kan de mensenstroom in een drukbezocht medisch centrum worden geoptimaliseerd? Hoe richten we het woonzorgcentrum in voor een goede balans tussen zelfstandig wonen enerzijds en hulp en ondersteuning anderzijds? Welke voorzieningen zijn nodig en wenselijk, om het zorggebouw toegankelijk te maken voor iedereen? Als uw architect in de zorg gaan we deze vraagstukken samen met u te lijf. U bent of kent de eindgebruiker en uw input is meer dan waardevol.

architect voor zorg

Werkwijze Van den Berg Architecten in zorg

Bij Van den Berg Architecten ontwerpen we zorgvastgoed niet alleen. Dat doen we samen met u. Uw inbreng en ideeën zijn essentieel. In een interactief ontwerpproces wordt u bij elke fase betrokken. Het begint met het initiatief. Als zorg-architect brengen we uw behoefte in kaart, waarmee we de basis leggen voor het voorontwerp. In een of meerdere workshop-sessies werken we samen met u het voorontwerp uit. Uw zorggebouw begint al vorm te krijgen! We houden met alles rekening: mensenstroom, aanvoer van goederen, de indeling van kamers en afdelingen, de luchtkwaliteit… Met uw input en onze expertise komen we tot een gedegen technisch ontwerp. Nu volgt de realisatiefase. Niet alleen een architect is belangrijk in de zorg, ook een vakbekwame aannemer mag niet ontbreken. In samenspraak met u sluiten we de nodige contracten af. De bouw van uw zorgvastgoed kan beginnen!

Projecten en nazorg

Na oplevering van uw zorggebouw blijven we een vinger aan de pols houden. Wanneer het gebouw in gebruik wordt genomen, zien we pas echt of wij ons werk als architect in de zorg goed hebben verricht. We evalueren samen met u en de eindgebruiker, eventuele leerpunten nemen we mee. Inmiddels hebben we aan vele gebouwen in de zorg onze diensten als architect verleend. Bekijk voor een indruk en meer informatie enkele projecten waaraan wij onze bijdrage geleverd hebben:

Neem contact op met uw zorg-architect

Bent u overtuigd van het belang van goede architectuur in de zorg? Overweeg dan Van den Berg Architecten als architect voor uw ziekenhuis, zorgcentrum of welke vorm van zorgvastgoed dan ook. Wij geloven in samenwerking en werken graag samen met u aan het best mogelijke zorggebouw. Wij creëren als architect de optimale ruimte voor zorg. Ook maken we graag ruimte in onze agenda voor een verkennend gesprek met u. We zien uw bericht graag tegemoet.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op