Architect voor de zorg

De zorg staat nooit stil. Onze bevolkingssamenstelling, en daarmee ook de zorgbehoefte, wijzigt continu. Daarnaast zorgen wijzigingen in wet- en regelgeving dat zorginstellingen hun beleid regelmatig moeten bijsturen. Als ervaren architect voor de zorg weten wij hoe lastig dit voor organisaties is. Wanneer wij gebouwen voor de zorg ontwerpen, spelen we hier actief op in. Dat doen we door u en uw gebruikers volop te betrekken in het ontwerpproces. Een interactief proces waarbij we de visie van uw organisatie combineren met onze kennis als architect binnen de zorg. We ontwerpen gebouwen voor de toekomst, die eenvoudig aan te passen zijn wanneer beleid en behoeftes veranderen. We zijn daarmee niet alleen een architect voor de zorg van vandaag, maar ook een architect voor de zorg van morgen. 

 

Neem contact op Afsprakenplanner

De Hoogstraat Utrecht
Wij werken heel graag samen met Van den Berg Architecten. Chris Flikweert (rector Gomarus SG)
Zorg-wooncentrum Den Bouw Warnsveld
Het interactief ontwerpproces werkt echt zoals beloofd is. Marco de Kievit (Topaz)

Interactief ontwerpproces

Of het nu gaat om een revalidatiecentrum, woonzorggebouw, zorgappartementen, zorginstellingen, verpleeghuis of gehandicaptenzorg: iedere organisatie heeft een eigen visie op goede zorg waar een goede architect bij komt kijken. Deze visie vertaalt zich in het dagelijks werk van u en uw collega’s. Een goed ontwerp draagt bij aan het gemak waarop het werk wordt uitgevoerd en hoe bewoners, patiënten of cliënten de zorg ervaren. Daarom ontwerpen wij altijd samen met onze opdrachtgevers. Uiteraard kunt u rekenen op onze professionele kennis van het ontwerpen en architectuur van gebouwen voor de zorg en zorgvastgoed. Maar uw kennis van de organisatie en eigen werkwijze is minstens zo belangrijk. Biedt u grootschalige of kleinschalige zorg? Hoe verdeelt u de inzet van personeel? Voorziet u veranderingen in de toekomst? Deze vragen komen allemaal aan bod tijdens ons interactieve ontwerpproces voor ons innovatief zorgvastgoed. In workshops bespreken we essentiële keuzes die gemaakt moeten worden met relevante stakeholders, zoals gebruikers en bestuurders. De gevolgen van die keuzes werken we uit in scenario’s. Dat doen we soms nog tijdens de workshop, of nemen wij achteraf mee als huiswerk. Kort gezegd maken maken we de verschillende richtingen visueel. Zo heeft u steeds een helder beeld van de gevolgen van uw keuzes voor het eindresultaat, de planning én de begroting. Op basis van onderbouwde keuzes, werken we zo samen naar een definitief ontwerp.

Onze kijk op flexibiliteit als architect voor de zorg

Hoe onderbouwd de keuzes in ons interactief ontwerpproces ook zijn, de zorg blijft een veranderlijke sector. Daar houden wij vanuit onze ervaring als architect voor de zorg rekening mee in al onze ontwerpen. We ontwerpen ruimtes die in de toekomst eenvoudig aanpasbaar zijn wanneer uw organisatie wil (of moet) veranderen. Bijvoorbeeld door kolommenstructuren te gebruiken die het verplaatsen van wanden eenvoudig maken. Ook nemen we toekomstige mogelijkheden voor uitbreiding mee in onze gedachten. Of juist de mogelijkheden om af te schalen en een deel van uw gebouw anders in te zetten. Die flexibiliteit streven we niet zomaar na. We doen dit vanuit de wens om duurzame gebouwen te ontwerpen. Duurzame zorgarchitectuur qua energie- en materiaalgebruik, maar ook in functionele zin. Hoe flexibeler uw pand is ontworpen, hoe langer deze bruikbaar blijft wanneer zorgbehoeftes, regelgeving of visies in de komende decennia veranderen. Zo profiteert u tientallen jaren van slimme keuzes die we nu maken.    

Onze visie op ontwerpen: ruimte, respect, relaties en realisme

Van den Berg Architecten werkt vanuit vier R’s: Ruimte, Relaties, Respect en Realisme. Deze vier begrippen vormen het fundament onder alles wat wij doen. Wij vertellen u graag in het kort wat onze visie in de praktijk inhoudt.

1

Ruimte

Wij creëren flexibele ruimtes om in te werken, leven en zorgen en bieden ook ruimte voor elkaar. Ruimte voor waardevolle samenwerkingen met partners en opdrachtgevers in de zorg. Want door samen de dialoog aan te gaan, komen we tot een resultaat waar iedereen blij van wordt. Tijdens ons interactieve ontwerpproces krijgen betrokkenen volop de ruimte om bij te dragen. We ontwerpen altijd met oog op de toekomst én met oog voor de gebruiker, voor wie iedere ruimte als een thuis moet voelen.

2

Relaties

Wij onderhouden warme banden met onze opdrachtgevers en partners. Want met ieders specialisme aan tafel, bereiken we meer dan alleen. Wij stellen ons op als adviseur en regisseur, die de verbindende factor is tussen alle verschillende belangen en ideeën. Vertrouwen is de basis van een goede relatie. Openheid en eerlijkheid zijn daarbij essentieel. Daarom werken we met open calculaties en zijn onze 3D-modellen van het ontwerp altijd beschikbaar voor onze partners in BIM Revit.

3

Respect

Respect voor elkaar vinden wij vanzelfsprekend. Daarnaast hebben wij respect voor natuur en milieu. Door duurzaam te ontwerpen, zorgen wij goed voor onze aarde. We houden rekening met energie, materiaalgebruik én kiezen flexibele indelingen die de praktische levensduur van uw gebouw verlengen. Wij respecteren ook de directe omgeving van uw gebouw. Qua natuur en milieu, én qua omwonenden. Door al vroeg in het proces rekening te houden met de omgeving, zorgen we voor een solide basis voor uw project. Onze verbindende manier van samenwerken zorgt voor breed gedragen plannen.

4

Realisme

Wij bouwen geen luchtkastelen, maar creëren realistische ontwerpen. Uw budget en planning zijn voor ons de leidraad bij het uitwerken van verschillende scenario’s. Hierdoor kunt u onderbouwd kiezen voor plannen die het best aansluiten bij uw wensen. Natuurlijk willen wij mooie gebouwen neerzetten. Maar uiteindelijk bouwen wij niet voor mooie foto’s. Onze gebouwen zijn daarom vooral efficiënt en praktisch in gebruik. Zodat gebruikers zich thuis voelen in de ruimtes die wij creëerden.

  • 1. Ruimte
  • 2. Relaties
  • 3. Respect
  • 4. Realisme

Wat kunnen we voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op