Architect voor de zorg

De zorg staat nooit stil. Onze bevolkingssamenstelling, en daarmee ook de zorgbehoefte, wijzigt continu. Daarnaast zorgen wijzigingen in wet- en regelgeving dat zorginstellingen hun beleid regelmatig moeten bijsturen. Als ervaren architect voor de zorg weten wij hoe lastig dit voor organisaties is. Wanneer wij gebouwen voor de zorg ontwerpen, spelen we hier actief op in. Dat doen we door u en uw gebruikers volop te betrekken in het ontwerpproces. Een interactief proces waarbij we de visie van uw organisatie combineren met onze kennis als architect binnen de zorg. We ontwerpen gebouwen voor de toekomst, die eenvoudig aan te passen zijn wanneer beleid en behoeftes veranderen. We zijn daarmee niet alleen een architect voor de zorg van vandaag, maar ook een architect voor de zorg van morgen. 

Neem contact op Afsprakenplanner

Interactief ontwerpproces

Of het nu gaat om een revalidatiecentrum, verpleeghuis of gehandicaptenzorg: iedere organisatie heeft een eigen visie op goede zorg. Deze visie vertaalt zich in het dagelijks werk van u en uw collega’s. Een goed ontwerp draagt bij aan het gemak waarop het werk wordt uitgevoerd en hoe bewoners, patiënten of cliënten de zorg ervaren. Daarom ontwerpen wij altijd samen met onze opdrachtgevers. Uiteraard kunt u rekenen op onze professionele kennis van het ontwerpen van gebouwen voor de zorg. Maar uw kennis van de organisatie en eigen werkwijze is minstens zo belangrijk. Biedt u grootschalige of kleinschalige zorg? Hoe verdeelt u de inzet van personeel? Voorziet u veranderingen in de toekomst? Deze vragen komen allemaal aan bod tijdens ons interactieve ontwerpproces. In workshops bespreken we essentiële keuzes die gemaakt moeten worden met relevante stakeholders, zoals gebruikers en bestuurders. De gevolgen van die keuzes werken we uit in scenario’s. Dat doen we soms nog tijdens de workshop, of nemen wij achteraf mee als huiswerk. Kort gezegd maken maken we de verschillende richtingen visueel. Zo heeft u steeds een helder beeld van de gevolgen van uw keuzes voor het eindresultaat, de planning én de begroting. Op basis van onderbouwde keuzes, werken we zo samen naar een definitief ontwerp.

Onze kijk op flexibiliteit als architect voor de zorg

Hoe onderbouwd de keuzes in ons interactief ontwerpproces ook zijn, de zorg blijft een veranderlijke sector. Daar houden wij vanuit onze ervaring als architect voor de zorg rekening mee in al onze ontwerpen. We ontwerpen ruimtes die in de toekomst eenvoudig aanpasbaar zijn wanneer uw organisatie wil (of moet) veranderen. Bijvoorbeeld door kolommenstructuren te gebruiken die het verplaatsen van wanden eenvoudig maken. Ook nemen we toekomstige mogelijkheden voor uitbreiding mee in onze gedachten. Of juist de mogelijkheden om af te schalen en een deel van uw gebouw anders in te zetten. Die flexibiliteit streven we niet zomaar na. We doen dit vanuit de wens om duurzame gebouwen te ontwerpen. Duurzaam qua energie- en materiaalgebruik, maar ook in functionele zin. Hoe flexibeler uw pand is ontworpen, hoe langer deze bruikbaar blijft wanneer zorgbehoeftes, regelgeving of visies in de komende decennia veranderen. Zo profiteert u tientallen jaren van slimme keuzes die we nu maken.    

 

architect voor zorg

 

Voorbeelden van ons werk als architect voor de zorg

Wij hebben al vele gebouwen als architect voor zorginstellingen mogen ontwerpen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van ons werk:

Onze visie op ontwerpen: ruimte, respect, relaties en realisme

Van den Berg Architecten werkt vanuit vier R’s: Ruimte, Relaties, Respect en Realisme. Deze vier begrippen vormen het fundament onder alles wat wij doen. Wij vertellen u graag in het kort wat onze visie als architect voor onder andere de zorg in de praktijk inhoudt.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op