Artikel in Schooldomein: Nieuw poortgebouw versterkt nieuwbouw en renovatie Maurick College Vught

Vandaag verschijnt het artikel “Nieuw poortgebouw versterkt nieuwbouw en renovatie Maurick College” in Schooldomein. Wij zijn zeer trots op wat alle betrokkenen gezamenlijk hebben gerealiseerd.

"We zijn een Daltonschool en dat was ook een belangrijke opdracht aan de architect; het gebouw moest aansluiten bij onze onderwijsvisie. Dat is gelukt!"

Harm de Jongh (docent, coördinator planning & organisatie en bouwcoördinator)

Wat kunnen we voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op