Architectenbureau Utrecht

Bij het ontwerpen en bouwen van gebouwen zijn er vele factoren om rekening mee te houden. Uiteraard is er de functionaliteit: het ontwerp moet afgestemd zijn op de specifieke functie van het gebouw en de behoeften van de gebruikers. Daarnaast zijn de esthetiek, de beoogde bouwkosten en de infrastructuur in en om het gebouw belangrijk. Van een gedegen architectenbureau in Utrecht mag echter meer verwacht worden. Bij Van den Berg Architecten kijken we ook naar factoren die wellicht minder voor de hand liggen. Denk bijvoorbeeld aan de voor de regio kenmerkende bouwstijlen, duurzaamheid en energiezuinigheid en nauwe samenwerking met de klant en betrokken partijen. Graag nodigen we u uit om meer te lezen over onze visie en werkwijze als architectenbureau in Utrecht, en om contact met ons op te nemen om van gedachten te wisselen.

Neem gerust contact met ons op

Bouwen in Utrecht: wij kennen de weg

Als architectenbureau in Utrecht zijn we vanaf een vroeg stadium bij de bouwopgave betrokken. Dat is gunstig, want we kunnen veel betekenen in de voorbereidende fase. We zijn gevestigd in Houten en kennen als geen ander de weg in het traject van vergunningen en bouwvoorschriften in Utrecht. Ook de architectuur en bouwstijlen in de deelgebieden en omliggende plaatsen zijn we zeer bekend mee. Mede hierdoor kunnen wij een sturende en adviserende rol aannemen in het opstellen van randvoorwaarden. De mogelijkheden en mogelijke obstakels zullen vooraf bij u bekend zijn. Mocht zich iets aandienen tijdens het ontwerp- of bouwproces, dan zijn wij in staat om zeer snel te schakelen.

Architectenbureau Utrecht

 

Interactief ontwerpproces

Zorggebouwen, woningen, schoolgebouwen en recreatie-objecten; alles komt tot stand door samenwerking. We creëren ruimte om in te wonen, werken, leren of om in tot rust te komen. Dit kunnen wij als architect in Utrecht alleen als wij weten wat de wensen zijn van opdrachtgevers en eindgebruikers. Daarom creëren we ruimte voor uw ideeën en die van alle partners, in een interactief ontwerpproces. We organiseren workshops waarin alle betrokkenen hun inbreng kunnen delen, die we meenemen in het voorontwerp. De feedback hierop nemen we mee in het eindontwerp. Het wordt dan ook meer dan een ontwerp van uw architectenbureau in Utrecht; door de beschreven werkwijze zult u veel van uzelf terugzien in het gebouw.

Toezichthouder en directievoerder

Na het opleveren van het ontwerp is onze rol als architect in Utrecht nog niet uitgespeeld. Het ontwerp en alle afspraken en randvoorwaarden plaatsen we in het BIM (Building Information Model), die de leidraad vormt voor alle betrokken partijen. Tijdens het bouwproces zien we erop toe dat alles op de juiste manier wordt nageleefd. Ook na de oplevering zult u van ons horen. Nadat het gebouw enige tijd in gebruik is geweest, zullen er evaluaties plaatsvinden tussen uw architect in Utrecht en alle betrokken partijen. We noteren verbeterpunten voor toekomstige projecten aan de hand van feedback van eindgebruikers. Daarnaast geven we adviezen waarmee de levensduur en exploitatie van het gebouw kunnen worden geoptimaliseerd.

Deelt u onze waarden?

Bij de keuze voor een architectenbureau in Utrecht zult u waarschijnlijk kijken naar expertise, ervaring en referenties. Daarnaast is het van belang dat de juiste waarden worden nagestreefd. Bij Van den Berg architecten streven we naar de hoogste mate van duurzaamheid. We denken na over gebruikte materialen en bouwmethodes, de invloed van het gebouw op de bodem en omliggende natuur en meer, met als doel de ecologische voetafdruk te minimaliseren. Daarnaast zien we het als onze taak als architectenbureau in Utrecht, om toe te zien op de energiezuinigheid van het gebouw. Ook de eindgebruiker moet maximale duurzaamheid kunnen nastreven.

 

Vrijblijvend contact met uw architectenbureau in Utrecht

Onze manier van werken is om in dialoog tot het meest passende plan te komen. We gaan graag vrijblijvend de dialoog aan met u, om samen te verkennen wat we voor u kunnen betekenen. Zullen we afspreken bij ons architectenbureau nabij Utrecht, aan Het Spoor 100 in Houten? Wij zijn bereikbaar op 088 600 67 40 of per e-mail via info@vandenbergarchitecten.nl.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op