Maurick College

Door het plan is een centrale as gelegd die alle plekken en programmaonderdelen ruimtelijk aaneenrijgt tot een samenhangend geheel. Het plein aan de zuidzijde wordt zo via de aula/overblijfruimte en het nieuwe leerhuis (visueel) gekoppeld aan het park aan de noordzijde. 

De entreehal leidt via een prominente receptie naar de centrale ontmoetingsruimte. De route, in het verlengde van de entreehal, door de overblijfruimte en een grote patioruimte, mondt vervolgens uit in een atrium over drie lagen met ruim zicht op de parkachtige omgeving. Kenmerkend op elke onderwijslaag is de ruimte voor open werkplekken/ huiskamers, afgestemd op het Daltononderwijs.

De bouwkundige structuur is open. Slechts de dragende gevel, de kolommen, de natte cellen en de trappenhuizen zijn vaste elementen. Alle andere wanden zijn vrij te plaatsen. De centrale as is (door de breedte), naast verbindingsgang, een bijzondere ruimte voor vrije werkplekken. De erker in de glazenvliesgevel vormt een venster aan het park met mogelijkheden voor werk- en loungeplekken. Het binnenklimaat is enerzijds sterk verbeterd door een gebalanceerd ventilatiesysteem met hoogrendement warmteterugwinning en anderzijds met elektrisch gestuurde buitenzonwering in combinatie met HR++ glas met een lage ZTA-waarde. Daarnaast zijn extra spuimogelijkheden aangebracht om met zomernachtventilatie natuurlijk te koelen. Alle lage daken zijn voorzien van mossedum. Op de hoge daken zijn meer dan 400m2 zonnepanelen geplaatst.

De school is heel actief als theater- en dansschool en bekend om de goede voorstellingen. Door een aantal ingrepen (akoestiek, verlichting en verduistering, achterpanelen, vloerafwerking) is de overblijfruimte nu zeer geschikt als professionele theaterzaal. De nieuwe gymzaal is middels hoge taatsdeuren verbonden met de grote patio waardoor ook buitentheater vanuit de gymzaal mogelijk is. Via een heldere organisatiestructuur is een zeer intensief ontwerpproces doorlopen, waarbij de maximale betrokkenheid van staf, docenten en leerlingen is gemobiliseerd. Omdat de school tijdens de gefaseerde bouw ‘gewoon’ door ging is er in zeer nauwe samenwerking ook tijdens de uitvoering gewerkt.

 • Opdrachtgever

  Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg

 • Bouwjaar

  2012

 • Bouwsom

  € 11.112.500

 • Locatie

  Vught

 • Programma

  nieuwbouw: 6728 m2

 • renovatie 5972 m2

 • Ontwerp: Jaap van Es (projectarchitect), en Winfried van Zeeland

 • Fotografie: Laurens Kuipers

Download pdf

"We zijn een Daltonschool en dat was ook een belangrijke opdracht aan de architect; het gebouw moest aansluiten bij onze onderwijsvisie. Dat is gelukt!"

Harm de Jongh (docent, coördinator planning & organisatie en bouwcoördinator)

Wat kunnen we voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op