Maris College Bohemen

De vorm van het schoolgebouw is in sterke mate geïnspireerd door de locatie en het specifieke schoolprogramma.

De projectlocatie is gelegen in een kromming van de Mgr. Nolenslaan. Aan weerszijden van de laan bevinden zich grote sportvelden. Vanuit de school is er de wens om vorm te geven aan een duidelijk gescheiden bovenbouw en onderbouw, waar naast klassikaal onderwijs, betekenisvol praktijkonderwijs op leerpleinen mogelijk is. Daarnaast is het vooral gewenst de leerlingen een veilige, beschermde buitenruimte te bieden gekoppeld aan een dynamische overblijfruimte. De kromming van de weg is dankbaar gebruikt om het gebouw vanuit het midden naar twee zijden te verbreden tot een ‘vlinderstrik’. Het gebouw begeleidt daarmee de weg en de verbreding van het gebouw maakt ruime leerpleinen op de koppen mogelijk. Programmatisch bestaat de school links en rechts uit een bovenbouw- en onderbouwvleugel die elkaar ontmoeten in de centrale dubbel hoge ruimte. Deze ontvangst- en overblijfruimte, gelegen op de eerste etage, biedt maximaal zicht op de sportvelden en omgeving.

Met een grote tribune/ trap is het plein aan de zuidwest zijde (door het gebouw afgeschermd van de Mgr. Nolenslaan) direct met deze overblijfruimte verbonden. De dynamiek van de overblijfruimte is, naast de verbinding met de sportvelden, versterkt door de visuele relaties met o.a. het Open Leer Centrum en de praktijkruimten.Door de gekozen kolommenstructuur met slechts dragende wanden bij trappenhuizen en sanitaire groepen, laat een maximale flexibiliteit toe. Een aantal, zorgvuldig gekozen, niet-dragende tussenwanden is volledig installatievrij gehouden om deze later eenvoudig te kunnen verwijderen. De school bevat een gebalanceerd ventilatiesysteem met hoogrendement warmteterugwinning. In de gevel van de school zijn het venster van de overblijfruimte en etalages op de hoeken van de leerpleinen prominent geplaatst in een verder horizontale geleding met ‘Spaans’ rood-oranje metselwerk. De strookramen versterken de kromming van de laan, terwijl het grote venster focust op het hart van de school.

Terugliggend ten opzichte van de school is een vrijstaande  sporthal toegevoegd. Stedenbouwkundig levert dit, samen met de naburige kerk, een gebalanceerde ‘korrel’-grootte en transparantie aan de laan. Deze hal is niet alleen in gebruik door de school, maar ook door verenigingen uit de wijk. De sportruimte bestaat uit twee gymzalen gescheiden door een optrekbare wand. De beperkte ruimte op de locatie is opgelost door de sporthal op te tillen en de fietsenstalling voor de school eronder te positioneren. De fietsenstalling is van de Mgr. Nolenslaan afgeschermd middels een translucente voorbouw. Hierin zijn op de begane grond de fitnessruimte en kantine en op de eerste verdieping de kleedruimten opgenomen. De sporthal is terughoudender gematerialiseerd om vooral de school te benadrukken. De voorbouw van de sporthal bestaat uit een semi-transparante gevel met een verticale geleding. Middels bijzondere verlichting vormt dit in de avond een lichtbaken aan de Mgr. Nolenslaan, terwijl overdag de beweging van sporters te volgen is. De sportzalen zijn verder bekleed met onbehandeld western-redceder.

 

 • Opdrachtgever

  Stichting VO Haaglanden, Den Haag

 • Bouwjaar

  2011

 • Bouwsom

  € 5.047.380

 • Locatie

  Den Haag

 • Programma

  6.800 m2

 • Ontwerp: Jaap van Es (project architect), Esther Choi, Geert-Jan van Damme, Gerrit Everding, Gert jan Masmeijer, Frank Meerman, Michel Zethof

Wat kunnen we voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op