Johan de Witt College

De nieuwbouw Johan de Witt College aan de Capadosestraat in Den Haag ligt in de wijk Laakkwartier/Spoorwijk. Het stedenbouwkundig plan hiervoor is gemaakt in 1908 door H.P. Berlage. De locatie omsluit, samen met scholen voor basisonderwijs en woonbebouwing aan de Laakkade, een grote, groene en met sportvelden ingerichte ruimte in de wijk. Deze ruimte is onderdeel van een groene as (Aarnout Drostlaan) die door de gehele wijk is doorgezet, maar door de bestaande (te slopen) bebouwing van de Johan de Wittschool aan de Capadosestraat wordt onderbroken. Door de nieuwbouw van het Johan de Witt College wordt de kans gegrepen om de as werkelijk te openen.

In Den Haag komen deze groene, dwars op de kustlijn georiënteerde, assen meer voor en vormen daarmee een onlosmakelijk onderdeel van de vooroorlogse stedenbouwkundige morfologie van Den Haag. Om de stedenbouwkundige as verder te versterken, reageert het ontwerp in massaopbouw spiegelsymmetrisch op de naastliggende monumentale school (architect J. M. Luthmann 1930). Sleutelbegrippen in de onderwijsvisie zijn ‘veiligheid en overzicht’. De leerling van het praktijkonderwijs is gebaat bij kleinschaligheid, duidelijkheid en structuur. Gewenst is een schoolomgeving met leerpleinen, liefst onttrokken aan de openbare straat maar toch betrokken op de omgeving.

Van onderwijsvisie en locatie naar gebouw: maatwerk, verbonden en toekomstbestendig
De onderwijsvisie en stedenbouwkundige context hebben geleid tot:
a. een uitgesproken lang en smal oost-west georiënteerd bouwvolume, waarbij, in drie bouwlagen, de verschillende leerpleinen boven elkaar aan de westzijde en de gymzaal aan de oostzijde zijn gelegd;
b. een opgetilde buitenruimte aan weerszijden van het gebouw die, samen met de entree en de aula/overblijfruimte een ontmoetingsplein vormt dwars op en vooral door het hoofdvolume en daardoor straat en binnenzijde van het bouwblok met de sportvelden visueel aan elkaar verbindt;
c. de hoofdontsluiting van de school door middel van een open trap die in de lengte van de school de drie verdiepingen met elkaar verbindt. Hierdoor ontstaat enerzijds een ruimtelijk knooppunt waar ontmoetingsplein en ontsluiting elkaar kruisen en anderzijds een aantrekkelijke verbinding van de leerpleinen en ruimten voor sport en spel;
d. een overzichtelijke en flexibele opzet van onderwijsruimten met een gunstige bruto-netto verhouding. De structurele eenheid wordt telkens gevormd door een groepsruimte, leerplein en sanitaire groep. De groepsruimten zijn zowel vanaf het lesplein als vanuit de gang toegankelijk, wat flexibel- en dubbelgebruik mogelijk maakt. De binnenwanden zijn niet dragend en aan de gangzijde transparant. Grote vaklokalen zijn zo gepositioneerd dat ze, bij wijzigingen in het onderwijs, eenvoudig te wijzigen in gewone theorielokalen.

Bij de inrichting van het gebouw en de gebouwinstallaties is nadrukkelijk rekening gehouden met buitenschools gebruik van fitnessruimte, gymzaal en open leercentrum. Hierdoor is de mogelijkheid geschapen met de maatschappelijke partners en de buurt op een goed geoutilleerde en veilige manier zowel bewegings- als regulier onderwijs te geven. Door de interne transparantie en slimme logistiek is een veilig en open klimaat ontstaan. Het schoolmanagement heeft met een gestructureerd ontwikkelingsproces, pilot projecten in de bestaande school en een ambitieuze opzet van de nieuwbouw een cultuurverandering naar meer openheid ingezet die als erg succesvol en stimulerend wordt ervaren.

Duurzaamheid
De ventilatie en verwarming, gebaseerd op radiatoren gecombineerd met sensorgestuurde balansventilatie en warmteterugwinning, zijn per individuele ruimte regelbaar. Het systeem brengt actief meer schone lucht, geleidt langs de radiator, in als het CO2-gehalte stijgt. Dit garandeert een goed binnenklimaat en is door de individuele aansturing met warmteterugwinning een zeer duurzame oplossing. De gunstige open-dichtverhouding in combinatie met de gevelschil van prefabbeton en baksteen zorgt voor een goed geïsoleerde massa, waarin warmteaccumulatie in belangrijke mate bijdraagt aan de gunstige energiehuishouding.

 • Opdrachtgever

  Stichting VO Haaglanden

 • Bouwjaar

  2012

 • Bouwsom

  €3.039.000

 • Locatie

  Den Haag

 • Programma

  3.314 m2

 • Ontwerp: Esther Choi, Joost van Dijk, Jaap van Es (projectarchitect), Gert Jan Masmeijer, Winfried van Zeeland

Wat kunnen we voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op