Blog: Vitale gebouwen voor vitale beroepen

Door: Dick van de Merwe, directeur | architect

Zorgmedewerkers waren in het voorjaar van 2020 de terechte helden waarvoor spontaan applaus op straten en pleinen te horen was. Heel mooi en terecht. Als ik de verhalen bij mij thuis aan de keukentafel hoor wat mijn dochter elke dag weer meemaakt op de PG-afdeling waar zij werkt, dan groeit mijn bewondering nog steeds met de dag. En tegelijk houd ik mijn hart vast of deze warme belangstelling en waardering voor de vitale beroepen niet meteen is vergeten zodra deze corona crisis achter ons ligt. Wanneer dat is, en hoe lang dit nog duurt, weet niemand. Wat we wel zelf in de hand hebben, is hoe ingrijpend we onze manier van leven aanpassen. En welke bijdrage, misschien in kleine stapjes, we zelf daaraan leveren.

En als het dan om de vitale beroepen in de zorgsector gaat, dan kan en wil ik als architect mijn aandeel leveren. Door me in te spannen dat de gebouwde omgeving nu eens werkelijk gaat bijdragen aan het welbevinden van mensen.

Want de mensen die werken in vitale beroepen verdienen ook vitale gebouwen. En de kwetsbare ouderen waarvoor we allemaal zo bezorgd zijn, zijn ook gebaat bij vitale gebouwen. Gebouwen die volop zijn voorzien van frisse lucht. Gebouwen waar daglicht en buitenlucht gezien en gevoeld wordt. De herwaardering voor de natuur en de helende kracht daarvan is op elke internetforum te lezen.

Als architect houdt ik een pleidooi om, in dialoog met onze opdrachtgevers in de zorgsector, concepten te bedenken en te realiseren voor vitale gebouwen. Als een soort revival van de kuuroorden en sanatoria van begin vorige eeuw! Dat doet me ook denken aan het ontwerp wat we hebben gemaakt voor het Wanica Health Centre in Suriname. Een project waarbij de positieve werking van zon en buitenlucht concreet is ingezet om een healing environment te ontwerpen.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op