Herbestemming

Van den Berg Architecten heeft diverse specialisten op het gebied van herbestemming, renovatie en restauratie van gebouwen. Voor veel gebouwen geldt dat ze op den duur in verval raken en niet goed functionerend meer zijn. Gelukkig kunnen we deze gebouwen een tweede leven geven. Zeker als het gebouwen betreft die een monumentale status hebben of op unieke (centrum)locaties zijn gebouwd, is het de moeite waard om herbestemming te overwegen. Het is bovendien een duurzame keuze om het bestaande vastgoed langer te gebruiken. Een goede herbestemming vraagt om vakmanschap en om de inzet en samenwerking van verschillende disciplines.

Specifieke aanpak

De herbestemming of restauratie van monumenten of andere historische gebouwen vraagt om een specifieke aanpak, een duidelijk plan. De eerste stap is het analyseren van de historie middels een bouwhistorisch onderzoek. Hierin worden naast een beschrijving van de geschiedenis en ontwikkeling van het gebouw, de verschillende bouwperiodes in beeld gebracht en een waardestelling van de verschillende bouwkundige onderdelen gedaan. Haalbaarheid. Middels een haalbaarheidsonderzoek (quickscan) worden de mogelijkheden voor renovatie en herbestemming onderzocht zowel op bouwkundige aspecten als op kostenaspecten. Wat de bouwkundige aspecten betreft gaat het om de impact voor de constructie, de installaties, maar ook om esthetische-, monumentale- en gebruiksaspecten. Wat betreft de kostenaspecten gaat het om de investeringskosten, maar ook om marktanalyse en berekening van de toekomstige exploitatie.

Een nieuwe laag toevoegen?!

Veel ontwikkelingen gaan staps- of laagsgewijs. En dat is waardevol. Bij monumenten zijn er al heel wat lagen aanwezig. In alle zorgvuldigheid is het bij een nieuw soort gebruik mogelijk ook een nieuwe laag toe te voegen aan het gebouw. Aan de ene kant blijft zo de geschiedenis leesbaar en anderzijds ontwikkelt het gebouw zich steeds verder. Het monument is dan niet een statisch maar dynamisch object! Onze visie is dat de geschiedenis afleesbaar en beleefbaar blijft én –wordt. Dat is een boeiende en eervolle taak!

Meer informatie over onze projecten

Voor meer informatie over de herbestemming van monumenten of panden kunt u contact opnemen met Marnix van Esch. Marnix heeft veel ervaring op het gebied van restauratie, renovatie en herbestemming. U kunt Marnix telefonisch bereiken via 030 – 233 31 09. Bent u benieuwd naar de projecten die Van den Berg Architecten heeft gerestaureerd? Klik hier voor een impressie van de restauratie van monumenten.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op