Wat kan er nog wél binnen Conny Helder’s WOZO-plannen?

Onlangs heeft minister Conny Helder van Langdurige Zorg de eerste lijnen van haar plannen gepresenteerd om wonen en zorg te scheiden. Ondanks dat het aantal ouderen de komende decennia sterk zal stijgen, zullen er geen extra verpleeghuisplekken bijkomen in Nederland. Dat betekent, als de plannen doorgaan, dat er geen nieuwe zorggebouwen mogen worden bijgebouwd. In dit artikel onderzoeken we wat er in de geschetste toekomstsituatie nog wél mogelijk is op het gebied van bouw en verbouw in de zorg.

 

Waar liggen de kansen met uw zorgvastgoed? Vraag direct een quickscan aan.

 

Helder’s WOZO-plannen in het kort

Minister Helder legt in een heldere kamerbrief haar plannen uit. De plannen vloeien voort uit de vaststelling dat de ouderenzorg vast zal lopen wanneer het huidige beleid in stand blijft. Door het toenemend percentage ouderen onder de bevolking zou er veel meer zorgpersoneel nodig zijn, terwijl vacatures nu al moeilijk in te vullen zijn. Bovendien wil de minister tegemoet komen aan de wens van ouderen om langer zelfstandig te wonen. 

Met de eerste lijnen van Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) zet ze uiteen hoe het personeelstekort in de zorg opgevangen gaan worden. ‘Meer ouderen, dus meer verzorgingsplekken’ gaat hier niet op. Voor die verzorgingsplekken is namelijk zorgpersoneel nodig en dat is er niet. Daarom gaat het systeem op de schop. Zorg moet extramuraal gaan plaatsvinden. “Zelf als het kan. Thuis als het kan. Digitaal als het kan.”

Het plan is om te zorgen dat ouderenwoningen met behulp van technologie meer geschikt worden gemaakt voor langer zelfstandig wonen. Daarnaast voorziet het plan in het bijbouwen van 250.000 ouderenwoningen tussen nu en 2030. De ouderen wonen dan niet meer waar de zorgverleners werken. In plaats daarvan komen de zorgverleners naar de ouderen toe wanneer de behoefte er is. 


De invloed van WOZO op zorgvastgoed

Het WOZO-programma is bedoeld als oplossing op de lange termijn en wordt in drie fasen uitgerold. De eerste fase is het uitwerken van bovenstaande plannen. Nadat deze door de ambtelijke molen zijn gegaan, treedt dit beleid in werking. Daarmee heeft het direct invloed op de sector zorgvastgoed. De minister geeft nog ruimte voor uitbreiding met 5.000 verpleegplaatsen tot en met 2025. Dit is belangrijk lager dan de eerder afgesproken uitbreiding van intramurale verpleegplaatsen. Toch zijn er zeker mogelijkheden te ontdekken voor de sector. Als architectenbureau in de zorg hebben we dit onderwerp eerder verkend en we blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.

 

Wat is er nog wél mogelijk met zorgvastgoed?

Aannemende dat het WOZO-programma spoedig doorgang vindt, gaan we alvast uit van het scenario dat er geen of nauwelijks extra verpleeghuisplekken bij mogen komen. Hierin zit een opening voor diverse kansen in de zorgvastgoedsector:

 

  • Bestaande verpleeghuisplekken mogen wel worden geüpgraded. Renovatie van uw zorggebouw kan dan ook een goede stap zijn. Modernisering kan efficiëntere zorgverlening mogelijk maken en de kwaliteit van zorgvastgoed verhogen. Als architectenbureau in de zorg nemen we bestaande gebouwen onder de loep en spotten we kansen voor verbeteringen. Hiervoor hebben we een quickscan ontwikkeld voor bestaande zorggebouw(en).
  • Vervangende nieuwbouw is eveneens mogelijk. Bij verouderde zorggebouwen kan het soms beter zijn om met een schone lei en een volledig nieuw ontwerp te beginnen. Daarbij werken we plannen uit voor het optimaal benutten van de beschikbare ruimte.
  • Nadenken over ontwikkeling van innovatieve concepten voor extramurale woonzorgprojecten voor zorg aan ouderen gefinancierd vanuit de Wmo, Zvw, VPT, MPT.
  • Wellicht vinden we kansen in een andere richting: het ombouwen van uw zorggebouw naar een woongebouw. Dat kan nu, maar ook in de toekomst. Hoe? Door het zorggebouw zo te ontwerpen dat er in de toekomst snel en eenvoudig kan worden overgeschakeld van zorgfunctie naar woonfunctie. Zo speelt u in op de groeiende vraag naar ouderenwoningen. Of u na deze omschakeling, waarbij in feite verpleegplaatsen verdwijnen, elders nieuwe plaatsen mag creëren is op dit moment nog niet duidelijk. Zodra hier beleid voor geformuleerd is, adviseren we u hier graag over.

 

Van den Berg Architecten en uw zorgvastgoed

Wat betekent het WOZO-programma voor de ver- of nieuwbouwplannen van uw zorgvastgoed? Van den Berg Architecten verkent graag samen met u de mogelijkheden. Met ons interactieve ontwerpproces baseren we ons voor een aanzienlijk deel op input van de bestuurders en zorgmedewerkers zelf. In een aantal workshops werken we een meerdere scenario’s uit om uw kansen in kaart te brengen. Vervolgens gaan we aan de slag om deze optimaal te benutten. Meer weten of een quickscan aanvragen? Neem contact met ons op!

Wat kunnen we voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op